Site Overlay

Verejné obstarávanie 2021

14.12.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Maliarske, murárske a elektroinštalačne práce – Knižnica“
Príloha k výzve: „Maliarske, murárske a elektroinštalačne práce – Knižnica“

14.12.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Maľovanie izieb a priestorov Senior domu Svida “
Príloha k výzve ,,Maľovanie izieb a priestorov Senior domu Svida”

2.12.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : „Škrabka na zemiaky – lakovaná “
Príloha k výzve ,,Škrabka na zemiaky – lakovaná”

30.11.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Slepačie vajcia “
Príloha k výzve ,,Slepačie vajíčka”

30.11.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Ryby, výrobky z rýb a chladené výrobky (šaláty)“
Príloha k výzve „Ryby, výrobky z rýb a chladené výrobky (šaláty) “

30.11.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Mrazené a chladené potraviny“
Príloha k výzve „Mrazené a chladené potraviny“

30.11.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Mrazená hydina “
Príloha k výzve „Mrazená hydina“

26.11.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Zdravotnícky nábytok“
Príloha k výzve ,,Zdravotnícky nábytok”

23.11.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Gastro zariadenie“
Príloha k výzve ,,Gastro zariadenie”

3.11.2021 – Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Dodávka prírodnej pramenitej vody, dispenzor “
Príloha k výzve: „Dodávka prírodnej pramenitej vody, dispenzor “

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Maľovanie izieb a priestorov Senior domu Svida “
Príloha k výzve: ,,Maľovanie izieb a priestorov Senior domu Svida”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Dodávka nástenných ochranných prvkov

Príloha k výzve-Dodávka nástenných ochranných prvkov

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Čistiace prostriedky “
Príloha – ,,Čistiace prostriedkyˇ

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Dodávka a montáž plastových okien, žalúzií a sieťky proti hmyzu“
Príloha –„Dodávka a montáž plastových okien, žalúzií a sieťky proti hmyzu“

Výzva na vybavenie multisenzorickej miestnosti
Príloha – vybavenie multisenzorickej miestnosti

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Nákup traktorovej kosačky “
Prílohy – traktorová kosačka

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“
Príloha k výzve „Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Deratizácia a dezinsekcia”
Príloha k výzve „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potraviny – zelenina
Príloha k výzve ,,Potraviny – zelenina”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: ,„Potraviny – ovocie“
Príloha k výzve ,,Potraviny – ovocie”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potraviny – mlieko a mliečne výrobky“
Príloha k výzve: „Potraviny – mlieko a mliečne výrobky“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potravinárske výrobky“
Príloha k výzve: ,,Potravinárske výrobky”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potraviny – mäso“
Príloha k výzve: ,,Potraviny – mäso”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potraviny – mäsové výrobky“
Príloha k výzve: ,,Potraviny – mäsové výrobky”
Oprava: ,,Príloha k výzve: ,, Potraviny – mäsové výrobky” – č.1

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu zo dňa 17.03.2021
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Mandátna zmluva
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:„Nákup respirátorov FFP2 bez ventilu“ – 16.03.2021
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Nákup respirátorov FFP2 bez ventilu“ – 16.03.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné pomôcky Covid – 19“ – 18.02.2021
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné pomôcky Covid – 19“ – 18.02.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 14.01.2021
Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:„Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky “ – 14.01.2021