Site Overlay

Verejné obstarávanie 2021

Výzva na vybavenie multisenzorickej miestnosti
Príloha – vybavenie multisenzorickej miestnosti

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Nákup traktorovej kosačky “
Prílohy – traktorová kosačka

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“
Príloha k výzve „Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Deratizácia a dezinsekcia”
Príloha k výzve „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potraviny – zelenina
Príloha k výzve ,,Potraviny – zelenina”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: ,„Potraviny – ovocie“
Príloha k výzve ,,Potraviny – ovocie”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potraviny – mlieko a mliečne výrobky“
Príloha k výzve: „Potraviny – mlieko a mliečne výrobky“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potravinárske výrobky“
Príloha k výzve: ,,Potravinárske výrobky”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potraviny – mäso“
Príloha k výzve: ,,Potraviny – mäso”

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Potraviny – mäsové výrobky“
Príloha k výzve: ,,Potraviny – mäsové výrobky”
Oprava: ,,Príloha k výzve: ,, Potraviny – mäsové výrobky” – č.1

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu zo dňa 17.03.2021
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Mandátna zmluva
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:„Nákup respirátorov FFP2 bez ventilu“ – 16.03.2021
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Nákup respirátorov FFP2 bez ventilu“ – 16.03.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné pomôcky Covid – 19“ – 18.02.2021
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné pomôcky Covid – 19“ – 18.02.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 14.01.2021
Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:„Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky “ – 14.01.2021