Site Overlay

Špecializované zariadenie (ŠZ)

Špecializované zariadenie (ŠZ)

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročná pobytová.

Kapacita zariadenia:  60 lôžok.

V špecializovanom zariadení (ŠZ) sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sociálna služba fyzickej osobe sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je 5.podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie.