Site Overlay

Stravovacia komisia

STRAVOVACIA KOMISIA :

 • Monika Piňková  – vedúca úseku stravovania – predseda
 • Mária Prusáková
 • Magda Sochová
 • Anna Opalková
 • Jozef Dzubaj
 • Miroslav Gula
 • Mgr. Jana Cimborová
 • Iveta Nováková
 • Mgr. Daniela Gubová
 • Helena Stachová

PRÁCA KOMISIE

 • prerokovanie kvality stravovania a ponuky jedálneho lístka,
 • riešenie postupov podávania jedál a technológie prípravy vo vzťahu k potrebám prijímateľov,
 • zabezpečovanie estetizácie prostredia stravovania.

Zo stretnutí komisie vyhotovuje predseda komisie písomný záznam.

Stretnutia komisie sa oznamujú na výveske jedálne a konajú sa minimálne raz v mesiaci alebo podľa potreby.

KOMISIA JE PORADNÝM ORGÁNOM, KTORÉHO HLAVNOU ÚLOHOU  JE PRESADZOVAŤ POTREBY ZDRAVÉHO, ENERGETICKY HODNOTNÉHO, PESTRÉHO  A  VYVÁŽENÉHO JEDLA ZOHĽADŇUJÚCEHO POTREBY PRIJÍMATEĽOV     A REŠPEKTUJÚCEHO ICH ZDRAVOTNÝ STAV.