Site Overlay

Stravovacia komisia

STRAVOVACIA KOMISIA :

 • Ing. Jana Ľos – Božiková  vedúca úseku stravovania – predseda
 • Mária Prusáková  – asistent výživy  – člen
 • Anna Frančáková – kuchárka
 • Miroslav Gula – kuchár
 • Zuzana Petarčíková – zástupca prijímateľov
 • Mária Slivová  – opatrovateľka
 • Miroslava Serafínová  – opatrovateľka
 • Mgr. Jana Mišíková – sociálny pracovník

PRÁCA KOMISIE

 • prerokovanie kvality stravovania a ponuky jedálneho lístka,
 • riešenie postupov podávania jedál a technológie prípravy vo vzťahu k potrebám prijímateľov,
 • zabezpečovanie estetizácie prostredia stravovania.

Zo stretnutí komisie vyhotovuje predseda komisie písomný záznam.

Stretnutia komisie sa oznamujú na výveske jedálne a konajú sa minimálne raz v mesiaci alebo podľa potreby.

KOMISIA JE PORADNÝM ORGÁNOM, KTORÉHO HLAVNOU ÚLOHOU  JE PRESADZOVAŤ POTREBY ZDRAVÉHO, ENERGETICKY HODNOTNÉHO, PESTRÉHO  A  VYVÁŽENÉHO JEDLA ZOHĽADŇUJÚCEHO POTREBY PRIJÍMATEĽOV     A REŠPEKTUJÚCEHO ICH ZDRAVOTNÝ STAV.