Site Overlay

Zmluvy 2021

Dodatok č.1 k zmluve č. 01/11/2021
Rámcová zmluva – dodávanie mrazenej hydiny
Príloha k rámcovej zmluve k dodávaniu mrazenej hydiny
Rámcová zmluva – dodávanie mrazených a chladených potravín
Príloha k rámcovej zmluve o dodávaní mrazených a chladených potravín
Rámcová zmluva – dodávanie rýb, výrobkov z rýb a chladených výrobkov (šalátov)
Príloha k rámcovej zmluve o dodávaná rýb, výrobkov z rýb a chladených výrobkov (šalátov)
Rámcová zmluva – dodávanie slepačích vajec
Príloha k rámcovej zmluve o dodávaní slepačích vajec
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/07/2021
Zmluva o poskytovaní služieb – dodávka pramenitej vody
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 06/2021/305 – ,,Zelenina”
Darovacia zmluva
Dodatok č.1 – cenník pekárenských výrobkov od 1.12.2021
Zmluva o dielo č. 01/11/2021 – Nákup a montáž potravinového výťahu v kuchyni SO 02  
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 01/07/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
Rámcová zmluva – čistiace prostriedky
Príloha k Rámcovej zmluve – čistiace prostriedky
Zmluva o určení výučbového zariadenia
Zmluva o dielo – stavebné práce – ,,Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy – hlavná ubytovacia budova SO-01″
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
Zmluva č.13/2021/312 o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní infekčného odpadu COVID
Rámcová zmluva – „Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“
Príloha č.1 k rámcovej zmluve  „Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“
Príloha č.2  k rámcovej zmluve „Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“
Rámcová kúpna zmluva
Zmluva o dielo – vykonávanie deratizácie, dezinsekcie a dizinfekcie
Kúpna zmluva
Rámcová zmluva „Potraviny – mlieko a mliečne výrobky“
Príloha k Rámcovej zmluve ,,Potraviny – mlieko a mliečne výrobky”
Rámcová zmluva ,,Potravinárske výrobky”
Príloha k Rámcovej zmluve ,,Potravinárske výrobky”
Rámcová zmluva ,,Zelenina”
Príloha k Rámcovej zmluve ,,Zelenina”
Rámcová zmluva ,,Ovocie”
Príloha k Rámcovej zmluve ,,Ovocie”
Rámcová zmluva ,,Mäsové výrobky”
Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve ,,Mäsové výrobky”
Príloha č. 2 k Rámcovej zmluve ,,Mäsové výrobky”
Rámcová zmluva ,,Mäso”
Príloha k Rámcovej zmluve ,,Mäso”
Zmluva o odvoze odpadu kategórie 3
Rámcová zmluva č. 01/2021/300 – ,,Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky” – 29.01.2021