Site Overlay

Domov sociálnych služieb (DSS)

Domov sociálnych služieb (DSS)

Forma poskytovanej sociálnej služby: celoročná pobytová.

Kapacita zariadenia: 28 lôžok.

V domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 5. podľa prílohy č. 3 toho zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 3. podľa prílohy č.3