Site Overlay

Poplatky

Poplatky

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v Senior dom Svida vo Svidníku sa vypočítava v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Prijímatelia Senior domu Svida vo Svidníku sú povinní platiť úhradu za poskytované sociálne služby :

Stravná jednotka  od 1.3.2023 :

Odber racionálnej stravy – 4,80 € / deň
Odber diabetickej stravy – 5,60 € / deň
Režijné náklady – 0,00€ / deň

Ubytovanie:

Obytná miestnosť s príslušenstvom:

1-posteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 20 m2, ak príslušenstvo užíva sám – 10,60 € / deň
2-posteľová  obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 25 m2 – 8,50 € / deň

Upratovanie + pranie, žehlenie: – 0,00 € /mesačne/

Výška celkovej platby za 1 deň poskytovanej pobytovej sociálnej služby so stravovaním je od 13,30 € do 16,20 € podľa typu izby (1 alebo 2 posteľová) a podľa zvoleného typu stravovania.