Site Overlay

Poplatky

Poplatky

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v Senior dom Svida vo Svidníku sa vypočítava v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Prijímatelia Senior domu Svida vo Svidníku sú povinní platiť úhradu za poskytované sociálne služby :

Stravná jednotka + režijné náklady :

Odber racionálnej stravy – 3,24 € / deň
Odber diabetickej stravy – 4,04 € / deň

Ubytovanie:

Obytná miestnosť s príslušenstvom:

1-posteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 20 m2, ak príslušenstvo užíva sám – 8,60 € / deň
2-posteľová  obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 25 m2, ak príslušenstvo užíva sám – 7,00 € / deň

Upratovanie + pranie, žehlenie: – 0,00 € /mesačne/

Výška platieb podľa typu izby a stravnej jednotkyMesačné platby

Výška celkovej platby za 1 deň poskytovanej pobytovej sociálnej služby so stravovaním je od 10,24 € do 12,64 € podľa typu izby (1 alebo 2 posteľová) a podľa zvoleného typu stravovania.