Site Overlay

Zmluvy 2019

Poistná zmluva č. 72901724 – 29.12.2019
Rámcová zmluva č. 13/2019 – 23.12.2019
Rámcová zmluva č. 12/2019 – 23.12.2019
Rámcová zmluva č. 11/2019 – 23.12.2019
Darovacia zmluva – 06.12.2019
Zmluva o poskytovaní služieb – 06.12.2019
Doplnok k zmluve o združenej dodávke elektriny – 28.11.2019
Zmluva o dielo – 26.11.2019
Darovacia zmluva– 18.11.2019
Dohoda č. 19/34/054/153 – 01.11.2019
Zmluva o spolupráci 261/2019 – 25.10.2019
Zmluva o spolupráci 260/2019 – 24.10.2019
Kúpna zmluva č. 1510-2/2019 – 18.10.2019
Dohoda č. 19/34/52A/398 – 01.10.2019
Rámcová zmluva č. 10/2019 Čistiace prostriedky – 13.09.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu 5100004391 – 13.09.2019
Zmluva o dielo – 12.09.2019
Zmluva o nájme hnuteľných vecí – 11.09.2019
Licenčná zmluva IS CYGNUS – 30.08.2019
Dohoda o zabezpečení praxe – 09.08.2019
Rámcová zmluva č. 09/2019 – tlačivá a kancelárske potreby – 20.06.2019
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy
Zmluva o dielo – 29.04.2019
Rámcová zmluva č. 08/2019 – potravinárske výrobky – 01.04.2019
Rámcová zmluva č. 07/2019 – mlieko a mliečne výrobky – 01.04.2019
Rámcová zmluva č. 06/2019 – ovocie – 01.04.2019
Rámcová zmluva č. 05/2019 – zelenina – 01.04.2019
Rámcová zmluva č. 04/2019 – mäsové výrobky – 01.04.2019
Rámcová zmluva č. 03/2019 – bravčové a hovädzie mäso – 01.04.2019
Zmluva o dielo č. 02/2019 – 26.02.2019
Zmluva č. RS/0/01/02/2019 o nakladaní s odpadmi – 31.01.2019
Kúpna zmluva č. 01/2019 – 31.01.2019