Site Overlay

Kontakt

Senior dom SVIDA
SNP 4
08901 Svidník
Prešovský kraj
SLOVAKIA

tel. sekretariát: +421 54 788 2141
tel. spojovateľ: +421 54 788 2142

Poverený riaditeľ SENIOR DOM SVIDA : Mgr. František Tkáč
e – mail : riaditel@seniordomsvida-sk.psk.sk
mobil : +421 903 783 822

Vedúci úseku sociálnej práce: Mgr. Ján Jurčišin
e –mail : jurcisin@svida.sk
mobil : +421 911 156 658

Vedúca úseku opatrovateľskej starostlivosti: Mgr. Jana Cimborová
e – mail : usekopatrovatelsky.dssvidnik@gmail.com
mobil : +421 911 156 661

Vedúci úseku vnútornej prevádzky: Mgr. Michal Michalko
e – mail : usekprevadzky.dssvidnik@gmail.com
mobil : +421 911 156 663

Vedúca úseku stravovacej prevádzky – Monika Piňková
e – mail : stravovanie.dssvidnik@gmail.com