Site Overlay

Verejné obstarávanie 2023

Verejné obstarávanie prebieha prostredníctvom Informačného systému Elektronického verejného obstarávania IS EVO.