Site Overlay

Verejné obstarávanie 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: ,,Výroba a dodávka nábytku” 17.12.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: ,,Výroba a dodávka nábytku” 17.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Výpočtová technika“ – 11.12.2020
Prílohy k výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Výpočtová technika“ -11.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: ,,Jednorazové ochranné pomôcky – COVID 19″– 10.12.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: ,,Jednorazové ochranné pomôcky – COVID 19″– 10.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Zdravotnícke potreby“ – 10.12.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Zdravotnícke potreby“ 10.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Nábytok“ – 08.12.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Nábytok“ – 08.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Posteľná bielizeň“– 08.12.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Posteľná bielizeň“ 08.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Slepačie vajcia “  03.12.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Slepačie vajcia”  03.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Mrazená hydina “  03.12.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Mrazená hydina” 03.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Ryby, výrobky z rýb a chladené výrobky (šaláty) “  03.12.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky„ Ryby, výrobky z rýb a chladené výrobky (šaláty) “  03.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Mrazené a chladené potraviny“ 03.12.2020
Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Mrazené a chladené potraviny“  03.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky,, Zdravotnícke vybavenie” -02.12.2020
Prílohy k výzve predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,, Zdravotnícke vybavenie”- 02.12.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Dodávka nástenných ochranných prvkov “ – 30.11.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Dodávka nástenných ochranných prvkov “ – 30.11.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,, Pracovné odevy” – 20.11.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,, Pracovné odevy”– 20.11.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Dodávka prírodnej pramenitej vody, dispenzor “ – 03.11.2020
Prílohy k výzve na výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazkyDodávka prírodnej pramenitej vody, dispenzor “  03.11.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Dodávka a montáž plastových okien, žalúzií a sieťky proti hmyzu“ – 29.10.2020
Prílohy k vyzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Dodávka a montáž plastových okien, žalúzií a sieťky proti hmyzu“ – 29.10.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – ,,Výškovo nastaviteľné vane s hydromasážou a dezinfekciou, hydromasážne hadice – 3 ks “ 23.10.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – ,,Výškovo nastaviteľné vane s hydromasážou a dezinfekciou, hydromasážne hadice – 3 ks “ 23.10.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – „Gastro nerezový nábytok 3 ks “ 12.10.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – „Gastro nerezový nábytok 3 ks “ 12.10.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Čistiace prostriedky “ 24.09.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky – „Čistiace prostriedky “ – 24.09.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – ,,Nitrilové rukavice” – 11.09.2020
Prílohy k v výzve na predloženie cenovej ponuky – ,,Nitrilové rukavice” – 11.09.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – ,,Čistiace prostriedky” – 05.08.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky – ,,Čistiace prostriedky” – 05.08.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – PRIESKUM TRHU -Vypracovanie projektovej dokumentácie k zákazke: Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy – hlavná ubytovacia budova SO’ 01  07.07.2020
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 07.07.2020
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o verejnom obstarávaní 07.07.2020
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov – 07.07.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“25.05.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky -„Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“25.05.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Potravinárske výrobky“ – 23.03.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky – ,, Potravinárske výrobky  23.03.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Potraviny – mlieko a mliečne výrobky“ – 23.03.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky – ,, Potraviny – mlieko a mliečne výrobky”–  -23.03.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Potraviny – zelenina a ovocie“ – 23.03.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky – ,, Potraviny – zelenina a ovocie” 23.03.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Potraviny – mäso a mäsové výrobky“ – 23.03.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky – ,, Potraviny – mäso a mäsové výrobky”-  -23.03.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky“ -17.01.2020
Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky – ,, Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky” 17.01.2020