Site Overlay

Vízia

STAROSTLIVOSŤ ZALOŽENÁ NA DÔVERE

Usilujeme sa každý deň poskytovať lepšiu starostlivosť zloženú na našich hodnotách.
Snažíme sa každý deň dať prijímateľom svoj čas, starostlivosť , spoločnosť a pomoc.
Našu dôveru budujeme na týchto princípoch a hodnotách:

Je pre nás základom dôstojnosti a správania sa k našim prijímateľom. Zodpovedne vnímame zmysel a cieľ našej práce. Akceptujeme potreby prijímateľov a venujeme všetko úsilie ich naplneniu.

Za poskytnutie konkrétnej a cielenej pomoci . Vieme, že naše povinnosti sú záväzkom voči ľuďom a plníme si ich včas, zodpovedne a kvalitne. Uvedomujeme si zodpovednosť za rozhodnutia vo všetkých činnostiach, ktoré vykonávame. Cítime, že naše výsledky práce ovplyvňujú kvalitu života ľudí, našich prijímateľov.

Vieme, že každý z nás sme súčasťou tímu, ktorým dosahujeme spokojnosť svojich prijímateľov. Veríme vo vzájomnú spoluprácu, vzájomnú podporu a spoločné ciele. Opierame sa o naše znalosti, vedomosti, individuálne schopnosti a skúsenosti. Sme inšpiráciou jeden pre druhého a učíme sa navzájom. Vieme prijať spätnú väzbu a problémy riešime tak, aby nemali vplyv na kvalitu starostlivosti a budovanú dôveru. Naša práca je spoločné úsilie o kvalitnejší život našich prijímateľov.

Chceme byť zariadením, dôveryhodnou organizáciou, ktorá poskytuje sociálne služby s maximálnou odbornou starostlivosťou. Chceme zlepšiť kvalitu života ľudí. Chceme byť prínosom pre spoločnosť a usilujeme sa o dobrú spolupráca so samosprávami a zriaďovateľom a chceme byť organizáciou, ktorá dokáže reagovať na trendy a výzvy spoločnosti.