Site Overlay

Zmluvy 2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
Poistná zmluva – Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – 30.12.2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny – 30.122020
Rámcová zmluva 26/2020/296 – ,,Slepačie vajcia” – 29.12.2020
Rámcová zmluva 25/2020/295 – ,,Ryby, výrobky z rýb, chladené výrobky (šaláty)” – 29.12.2020
Rámcová zmluva 24/2020/294 – ,,Mrazená hydina” – 29.12.2020
Rámcová zmluva 23/2020/293 – ,,Mrazené a chladené potraviny” – 29.12.2020
Zmluva o poskytovaní služieb – 08.12.2020
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v mot. vozidle – 09.11.2020
Darovacia zmluva – 14.09.2020
Zmluva o poskytovaní služieb retransmisie – 28.07.2020
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu – 27.07.2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – 21.07.2020
Kúpna zmluva – 21.07.2020
Rámcová zmluva 13/2020/283 – „Tlačivá, kancelárske potreby a tlačiarenské služby“ – 29.06.202
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy – 11.06.2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – 21.05.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vykonanie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie – 24.04.2020
Rámcová zmluva 07/2020 – ,,Potraviny – mlieko a mliečne výrobky” – 23.04.2020
Rámcová zmluva 06/2020 – ,,Potravinárske výrobky” – 14.04.2020
Rámcová zmluva 05/2020 – ,,Ovocie” – 14.04.2020
Rámcová zmluva 04/2020 – ,,Zelenina” – 14.04.2020
Rámcová zmluva 03/2020 – ,,Mäsové výrobky” – 14.04.2020
Rámcová zmluva 02/2020 – ,,Mäso” – 14.04.2020
Zmluva o nakladaní s odpadmi – 31.03.2020
Dohoda č. 20/34/054/63 – 26.02.2020
Zmluva o nájme – 11.02.2020
Poistná zmluva číslo 78900943 Havarijné poistenie – 31.01.2020
Rámcová zmluva 01/2020 – „Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky“- 31.01.2020
Príloha Rámcovej zmluvy 01/2020 – 31.01.2020