Site Overlay

Vyznamenanie vojnového veterána

Vyznamenanie vojnového veterána p. Mihálika k 75. výročiu Slovenského národného povstania.

Pán Mihálik každoročne dostáva k narodeninám pozdrav z Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Teraz dostal čestné vyznamenanie – ide o vyjadrenie vďaky a uznania za odvahu a statočnosť, ktorú p. Mihálik preukázal počas druhej svetovej vojny v národnom boji za oslobodenie.

Veľmi si to váži, že na neho nezabudli a každoročne si spomenú v deň jeho narodenín zaslaním srdečného pozdravu a poďakovania a teraz toto – takéto vyznamenanie.

V boji bol ranený. Do pravej ruky ho zasiahla črepina z mínometu – delostrelecká zbraň, ktorá dopadla a vybuchla neďaleko od neho. V pravej ruke držal automatickú pušku, preto sa hodil na zem na ľavý bok. Pravá ruka to schytala. Ak by zostal stáť, bol by na mieste mŕtvy. Ošetrili ho v Závažnej Porube a potom sa liečil vo Vyšných Hágoch, kde bola poľná nemocnica. Kým sa zo zranenia vyliečil bol koniec vojny a išiel na zdravotnú dovolenku domov.

p. Mihálik ďakujeme za Vašu statočnosť i všetkým vašim spolubojovníkom.