Site Overlay

Pisanská Pčola

25.10.2022 k nám priletela Pisanská Pčola, ktorá k nám priniesla podujatie s názvom Dni medu. Podujatím nás sprevádzala p. Martina Mihalenková z Vyšnej Pisanej, ktorej ďakujeme za prednášku spojenú s workshopom. Veľa sme sa dozvedeli o živote včiel a produktoch, ktorými nás obohacujú.