Site Overlay

Mesiac úcty k starším

20.10.2022 – V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Z toho 61% tvoria seniorky. V našom zariadení žije 88 seniorov. V dnešnom uponáhľanom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky a aj preto sme u nás zorganizovali podujatie k mesiacu úcty starším. A bolo VÝBORNE. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii tohto milého podujatia. Zvlášť ďakujeme našim skvelým zamestnancom. Jedno veľké ďakujem patrí aj: Tescu Stropkov, deťom a učiteľom zo Základnej umeleckej školy tu v Svidníku, p. Hirčkovi, p. Mačoškovej, p. Tkáčovi a p. Ždiňákovi.