Site Overlay

Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

10.10.2022 – Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021.
Portál TRANSPAREX nám udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.
Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje.
Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov bolo hodnotených viacero ukazovateľov:
👍 Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)
👍 Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní
👍 Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania
👍 Spoľahlivosť verejného obstarávateľa
👍 Pochybenia v procese verejného obstarávania
👍 Koncentrácia dodávateľov
👍 Reputačné riziko obstarávateľov
👍 Reputačné riziko dodávateľov
Za toto ocenenie chceme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú a podieľali pri tejto zodpovednej práci. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie nášho zariadenia v očiach občanov a celého Slovenska.