Site Overlay

Jubilanti u p. primátorky

17.10.2022 – Naši obyvatelia prijali pozvanie p. primátorky mesta Svidník Mgr. Marcely Ivančovej, na Mestský úrad, kde sa konalo stretnutie obyvateľov mesta Svidník, ktorí sa dožili životného jubilea. Z nášho zariadenia sociálnych služieb boli pozvaní p. Vašutová, p. Maníková, p. Bilaninová a p.Halčík. Jubilanti boli ocenení milým slovom a darčekom od pani primátorky. Program spestrili deti z MŠ na ulici 8. mája prednesom pútavých piesní a básní. Na záver stretnutia si pani primátorka so zúčastnenými slávnostne pripila, popriala veľa zdravia a síl do ďalších rokov.