Site Overlay

Interný seminár

Dňa 22.3.2023 sa konal v našom zariadení Senior dom Svida interný seminár pre sestry a opatrovateľky na tému ,,Starostlivosť o chronické rany a ich liečba.”
Prednášajúcim bol PhDr. Michal Bandurič zo s oločnosti PharmaCare Slovakia. Predstavil nám nové metódy pri hojení chronických rán, postupy, materiály na hojenie rán, bio-keramické
náplaste Cerdak, kazuistiky.
Máme veľmi dobrú skúsenosť pri používaní bio-keramických náplastí Cerdak a pri liečbe prijímateľov soc. služby spolupracujeme s MUDr. Zelenkovou, PhD., MBA. Aj týmto veľmi ďakujeme.