Site Overlay

Ocenenie

17.3.2023 – Každoročne v našom kraji prebieha oceňovanie zamestnancov v sociálnych službách. V tomto roku sa podujatie uskutočnilo v meste Giraltovce. Medzi ocenenými bola aj naša bývala kolegyňa pani Mária Karkulová, ktorá svoje povolanie vykonávala s láskou a obetavosťou 30 rokov. Chceli by sme sa jej aj touto cestou poďakovať za jej prínos pri starostlivosti o prijímateľov sociálnej
služby a zaželať jej veľa zdravia, radosti, pohody a Božej milosti. Ďakujeme