Site Overlay

Deň vody

Aj v našom zariadení sme si pripomenuli 22.3. v rámci svetového dňa vody aká je pitná voda dôležitá pre život človeka, pre jeho zdravie. Význam svetového dňa vody je daný aj skutočnosťou, že na svete viac ako 2miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody. Preto si musíme vážiť a nebrať ju ako samozrejmosť, ale ako vzácny dar.