Site Overlay

Dianie v čase

27.7.2022 – Ako beží čas sa u nás stále niečo deje a udialo sa aj v poslednom čase.
✅👉 Žali sme = žatva je typ zberu úrody, kedy sa žnú predovšetkým obilniny. Najčastejšie k zberu dochádza od júna do septembra. Na túto tému sme si pripravili skupinové reminiscenčne posedenie s názornymi ukažkami kosenia, hrabania… Použité rekvizity prijímateľov veľmi zaujali, lebo im pripomínali niekdajšiu prácu na poli. Prebiehala živá diskusia a veselé spomienky vyvolali u prijímateľov nostalgiu a úsmev na tvári. 👨‍🌾🌾
✅👉 Prechádzka po pešej zóne spojená s ochutnávkou zmrzliny
✅👉 Senior olympiáda – Medzilaborce
✅👉 Zber doterajšej úrody v areáli nášho zariadenia