Site Overlay

Senior POHODA

14.7.2022 – Pre našich obyvateľov a ich rodinných príslušníkov sme na 14. júla, pripravili prvý ročník podujatia 👉 Senior Pohoda 🙂 ktorý bol spoločným pohodovým, zaujímavým stretnutím obyvateľov, ich rodinných príslušníkov a partnerských organizácií. V tomto roku sme sa zamerali na priblíženie činnosti bezpečnostných a záchranárskych zložiek. Praktické ukážky svojej činnosti a technického vybavenia nám prišli ukázať zástupcovia Mestskej polície, Štátnej polície, Červeného kríža. Veľmi pútavým bolo aj vystúpenie kynologičky, ktorá predviedla špeciálne cvičených psov. Samozrejme nechýbalo občerstvenie a kotlíkový guláš.