Site Overlay

Tradície veľkej noci

12.4.2022 – Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve najvýznamnejším a najdôležitejším sviatkom v roku. Významnú časť veľkonočného týždňa tvorila veľkonočná výzdoba interiéru a príprava tradičnej veľkonočnej hrudky, ktorú sme si spoločne s klientmi uvarili. Zaspomínali sme si na zvyky a tradície, ktoré sme prežívali v našich rodinách počas veľkonočných sviatkov. Obohatili o zvyky, ktoré sa tradujú v iných kútoch Slovenska a ochutnali pripravenú hrudku.