Site Overlay

PF 2023

1.1.2023 – Vinšujeme PF 2023. A viete čo znamená táto skratka?

PF = ide o skratku začiatočných písmen Pour Féliciter – doslovný význam francúzskeho výrazu pour féliciter je „na blahoželanie“, ale do slovenčiny sa prekladá ako „veľa štastia“ alebo „pre šťastie“ alebo aj ako „na oslávenie“.
Táto skratka sa uvádzala na novoročných kartičkách.

Ponúkame vám aj krátky historický exkurz používanie skratky PF a novoročných vinšov: tradícia posielania kartičiek (od konca 19. stor. tzv. pohľadníc) s blahoželaniami do nového roku vznikla v Česku v 15. storočí.

Pôvodne išlo o istú formu prosby o dary, ktorú posielali učitelia vrchnosti a ľuďom, od ktorých záviselo ich živobytie. Preto k nim často pripájali verše. Postupne sa posielanie novoročných blahoželaní ujalo aj v ďalších vrstvách spoločnosti. V Čechách sa o to v prvej polovici 19. storočia zaslúžil gróf Karel Chotek, ktorého zvykom bolo posielať vlastnoručne maľované malé lístky ako ospravedlnenie rodinám, ktoré sa mu na Nový rok nepodarilo navštíviť.

Od prvej polovice 19. storočia boli v českých krajinách novoročné blahoželania podľa francúzskeho vzoru dopĺňané formulkou pour féliciter, neskôr skracovanou na P. F.
Niekedy sa uvádza, že novoročné karty s nápisom pour féliciter zaviedol až v roku 1907 Viktor Stretti.

Tak, či onak… PF 2023 vinšujeme