Site Overlay

Výlet

20.7.2023 – Dnešný deň sme si s prijímateľmi Senior domu Svida spríjemnili výletom k slovensko-poľskému pohraničiu na vyhliadkovú vežu na Dukle. Krásny výhľad na okolitú prírodu Slovenska a Poľska sme mali obohatený o prednášku z Karpatsko-dukelskej operácie z čias druhej svetovej vojny, ktorá bola pre všetkých veľmi zaujímavá a poučná. Pod vyhliadkovou vežou sa nachádza Pamätník Československej armády, na ktorom sme si zapálením sviece a modlitbou uctili padlých hrdinov, ktorí bojovali za našu slobodu. Na ceste domov sme sa zastavili v motoreste Alpinka, kde si prijímatelia dopriali malé občerstvenie. Dukla v nás zanechala nielen pekné, ale aj dojemné spomienky.