Site Overlay

Sviatkovali sme v zdraví

28.12.2021 – Ďakujeme Slovenskému Červenému krížu za milú pozornosť, ktorou nás obdarovali a zároveň im prajeme všetko TO, čo pre tento čas najviac potrebujú, predovšetkým rodinnú pohodu a pevné zázemie, ktoré potrebuje každý z nás k tomu, aby nabral nových síl potrebných pre svoju prácu/službu. Zároveň Vás všetkých srdečne pozdravujeme v tomto medzi-sviatočnom čase. Počas sviatkov Narodenia Pána nám bolo predovšetkým zdravo a dobre