Site Overlay

Príprava na Adventný Čas

25.11.2021 – Advent je očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa môžeme pripraviť na túto významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce. Tento rok pripadá prvá adventná nedeľa a začiatok Adventu na túto nedeľu 🕯 28.11. V mnohých krajinách na svete sa Adventu nevenuje veľká pozornosť, lebo Advent nedokáže priniesť komerčný úspech ako Vianoce. Postupne sú ľudia aj v západnom svete unavení prebytkom a konzumom a znovu objavujú pravý zmysel Adventu a Vianoc.
S Adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie.