Site Overlay

Pamäťové cvičenie a beseda

21.9.2021 – Aj takto môže vyzerať beseda k svetovému dňu Alzheimerovej choroby spojená s pamäťovým cvičení.
Niečo viac o Alzheimerovej chorobe:
Alzheimerova choroba je ochorenie mozgu, pri ktorom ubúdajú mozgové bunky a strácajú svoju funkciu. Na vine je bielkovina – amyloid beta, ktorá sa zhlukuje do amyloidných plakov a nervové bunky poškodzuje. Dôvody, prečo sa tieto procesy začnú diať a čo ich spúšťa, sú zatiaľ neznáme a stali sa predmetom výskumu vedcov po celom svete. Hovoríme, že ochorenie je neurodegeneratívne a považuje sa za najčastejšiu formu demencie. To jednoducho znamená úbytok intelektu.
Aby sme však nepaušalizovali, musíme dodať, že nie každý, u koho pozorujete úbytok intelektu a mozgovej sily trpí Alzheimerovou chorobou.
Ide teda o ochorenie mozgu, ktoré skúmal a prvykrát popísal nemecký psychiater a patológ Aloiz Alzheimer už pred viac ako 100 rokmi, doposiaľ nikto nevie vyliečiť. Postihuje osoby v seniorskom veku a počet pacientov s Alzheimerovou chorobou každý rok pribúda. Odhaduje sa, že na Slovensku máme 50 – 60 tisíc pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami.