Site Overlay

Medzinárodný deň Mlieka.

Medzinárodný deň mlieka sa na každoročne oslavuje na celom svete. Ani u nás nám neušiel pozornosti a oslávili sme ho tiež.
Reminiscenčné – spomienkové aktivity máme veľmi radi, lebo pri nich vždy vznikne plodná debata o tom ako to bolo kedysi. Často sa prezentujú osobné postrehy, individuálne vylepšenia pracovných postupov, ktoré porovnávame zo súčasnosťou. Príjemné stretnutie v našom altánku nás obohatilo nielen vedomosťami o výrobkoch z mlieka, jeho spracovaní v minulosti a teraz, ale aj o možnosť vyskúšať a vytvoriť si niečo vlastné a hlavne chutné