Site Overlay

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA NAŠICH SENIOROV

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Jej slová však nie sú tak celkom pravdivé. Správne časovo nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Kedysi posledný deň fašiangov bol príznačný tým, že sa ženy začali správať neobvykle – boli agresívne voči mužom, popíjali v krčmách, tancovali a spievali na uliciach. Jedným slovom – svet bol počas fašiangov „hore nohami“. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov boli tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony.

 

Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych maskách. Aj dnes počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa veselice a zabíjačky.

U nás sme tiež zostali verní tradícii fašiangovej zábavy a v utorok, 6. februára, sme sa vo vlastnoručne vyrobených maskách a škraboškách stretli vo vyzdobenej sále. Na stoloch čakalo pohostenie vrátane tradičných fašiangových šišiek. Pán riaditeľ A. Labun otvoril zábavu želaním veselého času a tiež ako prvý otestoval tanečný parket. A opäť sme sa nezabávali sami, veď dobrých a veselých ľudí sa všade zmestí dosť, a tak sme si pozvali priateľov z DSS v Medzilaborciach a Továrnom. Príjemné chvíle vytvorila naša spevácka skupina, ktorá počas tanečných prestávok ukázala zase kus zo svojho umenia. A tombola… tá nemohla chýbať, trošku napätia a potom radosť z výhry vyplnia vrásky všedných dní.

Veselosť a smiech sa niesli sálou, každý si chcel nájsť tú svoju krásnu chvíľu, na ktorú bude potom s úsmevom spomínať. Lebo vždy po fašiangoch nasleduje čas pôstu, čas, kedy radosti tela musí vystriedať rozvíjanie duchovného aspektu nášho života, aby duša a telo mohli rásť.