Site Overlay

Beseda v Podduklianskej knižnici

29.03.2022 – O mesiaci Marec je známe, že je to mesiac knihy. Naši klienti sa stretli s touto témou na mieste na to najpovolanejšom  – v knižnici. Pracovníci Podduklianskej knižnice vo Svidníku nám pripravili zaujímavú besedu spojenú s prehliadkou celej knižnice. Našich prijímateľov to veľmi zaujalo a cítili sa veľmi príjemne. Sme veľmi radi, že niektorí sa stali aj jej novými členmi a budú ju navštevovať pravidelne.