Site Overlay

Adventné zamyslenie

13.12.2021 – Advent je časom, kedy si môžeme viac uvedomovať, že Kristov druhý príchod sa blíži. Chceme si pripomenúť, že tu na zemi nie sme navždy a že máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Zároveň je to čas prípravy na narodenie Krista. Aby bol tento vzácny adventý čas, ozaj časom milosti a požehnania, pripravili sme adventnú akedémiu – pásmo slova a hudby, ktorá malo povzniesť naše duše bližšie k Bohu a k očakávanému slávenemu Druhému príchodu i k sviatku Božieho narodenia.