Site Overlay

Zber úrody

25.9.2023 – Zber úrody a zvyky, ktoré v minulosti sprevádzali život ľudí na dedine, sme si ukázali na spoločnom spomienkovom stretnutí. V družnej debate sme si predstavili jednotlivé druhy plodov a zeleniny, ich spracovanie, skladovanie, ale hlavne využitie. Za dary zeme treba vedieť aj poďakovať. Nezabúdajme preto ani na starú ľudovú múdrosť: Bez Božieho požehnania márne naše namáhania.