Site Overlay

Zariadenie pre seniorov (ZPS)

Zariadenie pre seniorov (ZPS)

Sociálnu službu zariadenie pre seniorov podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súčasnosti neposkytujeme. Služba bola zrušená výmazom z registra poskytovateľov k 16.5.2022.