Site Overlay

6.10.2023 – Pri príležitosti osláv 79. výročia KDO sme s klientmi zariadenia navštívili sochu arm. gen. L. Svobodu a Pamätník sovietskej armády vo Svidníku, kde sme si položením kytice a zapálením sviece uctili pamiatku padlých hrdinov. Súčasťou KDO bola aj prehliadka vojenskej techniky, ktorú sme si mali možnosť zblízka obzrieť. Vojaci ozbrojených síl SR zabezpečovali bezpečnosť podujatia a ochotne odpovedali na otázky, ktoré nás zaujímali.