Site Overlay

Pokojná jeseň života.

Senior Dom Svida sa nachádza v príjemnom, tichom prostredí východnej časti mesta Svidník. Areál zariadenia tvoria rozsiahle trávnaté plochy s vysadenými stromami a kvetmi, krásny park s altánkami, fontánou a množstvom lavičiek pre pohodlné a pokojné prežívanie staroby.

Okres Svidník sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenskej republiky a Prešovského kraja. Ohraničujú ho okresy Bardejov, Prešov, Vranov nad Topľou a Stropkov. Mesto vzniklo v roku 1944 zlúčením dvoch obcí Nižný Svidník a Vyšný Svidník. Najstaršia písomná zmienka o Svidníku je z 28.06.1355. V našom okrese je kvalitné životné prostredie, bez výraznejších zdrojov znečistenia, vhodné na turistiku, rekreáciu, oddych. Vzhľadom na geografickú polohu má okres množstvo kultúrno – historických pamiatok, ktoré sú umiestnené ako vo Vojenskom múzeu, v Múzeu ukrajinskej kultúry a v Národopisnej expozícii v prírode – skanzene, ktorý sa nachádza v areáli amfiteátra, kde sa každoročne koná najstarší folklórny festival Rusínov a Ukrajincov na Slovensku.

Cez Svidník vedie aj významná medzinárodná cesta, smerujúca cez Vyšný Komárnik-Barwinek, kde je najväčší hraničný priechod zo Slovenskej republiky do Poľska. Popri dvoch múzeách sídli vo Svidníku aj Štátny okresný archív s cennými dokumentmi z obdobia 1918-1990, Podduklianska knižnica, ktorá ako prvá na Slovensku zrealizovala holandsko-slovenský projekt „bibliobusovej“ formy vypožičiavania knižných jednotiek. Kultúrne hodnoty okresu zvýrazňujú skvosty ľudovej architektúry, národné kultúrne pamiatky, 11 drevených kostolíkov východného obradu zo 17. a 18. storočia.

Medzi národné kultúrne pamiatky patria aj Pamätník československej armády na Dukle, kde sa nachádza aj vyhliadková veža s výhľadom na malebné Východné Karpaty a Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku s priľahlými vojnovými cintorínmi. Medzi kultúrne pamiatky patrí tiež kaštieľ z roku 1795, v ktorom sa nachádza galéria Dezidera Millyho a budova bývalého súdu z prelomu 19.a 20.storočia. Dominantou centra mesta je socha arm. generála L. Svobodu, jediná v strednej Európe.

V meste sa nachádza prírodné kúpalisko Vodný svet s množstvom vodných atrakcií a relaxačný komplex bazénov Aquaruthenia. V blízkosti sa nachádzajú Bardejovské kúpele.