Site Overlay

Bezpečnosť seniorov

6.5.2022 sa v priestoroch Senior dom Svida uskutočnila beseda pre prijímateľov sociálnej služby s kapitánkou Mgr. Katarínou Sukeľovou z OR PZ vo Svidníku . Obsahom besedy bola problematika spoločného spolunažívania v zariadeniach, ochrana svojho majetku a nebezpečné konanie podvodníkov. Stretnutie prebiehalo v priateľskom duchu, účastníci dostali cenné rady a odborné odpovede na svoje otázky. Veríme že naša spolupráca s PZ bude pokračovať aj pri iných aktivitách, ktoré priblížia prácu

polície prijímateľom sociálnej služby.