Site Overlay

Týždeň mozgu

13.3.2024 sa naše zariadenie sa zapojilo do celosvetovej kampane: “Týždeň mozgu” – 11.3. – 17.3. 2024, ktoré sa vo svete oslavuje od roku 1996. Cieľom je upriamiť pozornosť ľudí na ľudský mozog a jeho činnosti. Tiež o potrebe jeho precvičovania v každej etape ľudského života aj v tej seniorskej. Témou tohtoročného Týždňa mozgu je: “Bez zdravého mozgu niet zdravia”. Naši prijímatelia sa do aktivít zapojili plnou silou a precvičovali si svoj mozog rôznymi formami.