Site Overlay

Park zvierat

18.10.2022 – Vďaka blízkemu mestu Stropkov a riaditeľovi Parku zvierat v Stropkove Ing. Dušanovi Lukáčovi sme mali možnosť zažiť krásne dopoludnie v Parku zvierat v Stropkove. Prezreli sme si celý areál a videli mnoho zaujímavých zvierat. Tento zážitok nás vytrhol z bežného života, obdaril pozitívnou energiou a množstvom úsmevov, ktoré nám zostali ešte dlho na našich tvárach.