Site Overlay

Deň Matiek 2021

Materská láska je pohon, ktorý obyčajnej ľudskej bytosti dovoľuje činiť nemožné – aj preto si nielen jeden deň v roku ctíme každú mamičku. Deň Matiek je ale nádhernou pripomienkou všetkého, čo MAMA znamená a čím pre tento svet je. Zároveň ĎAKUJEME deťom zo základných a materských škôl v našom meste za milé darčeky.