Site Overlay

Verejné obstarávanie 2019

Výzva na predkladanie cen. ponuky – chlieb, pečivo, pek. výrobky – 09.01.2019
Výzva na predkladanie cen. ponuky – projektová dokumentácia – 28.01.2019
Výzva na predkladanie cen. ponúk – Potraviny – mäso a mäs. výrobky – 21.03.2019
Príloha k výzve na predkladanie cen. ponúk – Potraviny – mäso a mäs. výrobky – 21.03.2019
Výzva na predkladanie cen. ponúk – Potraviny – zelenina a ovocie – 21.03.2019
Príloha k výzve na predkladanie cen. ponúk – Potraviny – zelenina a ovocie – 21.03.2019
Výzva na predkladanie cen. ponúk – Potravinárske výrobky – 21.03.2019
Príloha k výzve na predkladanie cen. ponúk – Potravinárske výrobky – 21.03.2019
Výzva na predkladanie cen. ponúk – Potraviny – mlieko a mliečne výrobky – 21.03.2019
Príloha k výzve na predkladanie cen. ponúk- Potraviny – mlieko a mliečne výrobky – 21.03.2019
Výzva na predkladanie cen. ponúk – bubnový sušič –  22.03.2019
Príloha k výzve na predkladanie CP – bubnový sušič –  22.03.2019
Oprava výzvy na predkladanie cen. ponuky k zákazke ,, Nákup bubnového sušiča“ – 25.03.2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk – „Objekt SO 03 – administratívna časť – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena otvorových konštrukcií “ – 04.04.2019
Príloha č. 1  Zadanie – Zateplenie strechy – 04.04.2019
Príloha č. 2 Zadanie – Zateplenie fasády – 04.04.2019
Príloha č. 3 Zadanie – Výmena otvorových konštrukcií – 04.04.2019
Príloha č. 4 Zadanie – Bleskozvodné zariadenia – dodávka – 04.04.2019
Príloha č. 5  Zadanie – Bleskozvodné zariadenia – montáž – 04.04.2019
Príloha č. 6 Zadanie – Oprava vonkajšieho schodiska – 04.04.2019
Príloha č. 7 – 9 Čestné vyhlásenia – 04.04.2019
Príloha č. 10 Návrh zmluvy o dielo – 04.04.2019
Súhrn rozpočet Senior dom Svida – Zateplenie SO O3 – 04.04.2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk – Tlačivá a kancelárske potreby – 04.06.2019
Príloha k výzve – Tlačivá a kancelárske potreby – 04.06.2019
Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Hygienická zdvíhacia stolička– 10.07.2019
Príloha č. 1 k výzve na predkladanie cenovej ponuky – Hygienická zdvíhacia stolička– 10.07.2019
Príloha č. 2 k výzve na predkladanie cenovej ponuky – Hygienická zdvíhacia stolička– 10.07.2019
Príloha č. 3 k výzve na predkladanie cenovej ponuky – Hygienická zdvíhacia stolička– 10.07.2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk – ,,Oprava havarijného stavu prev. priestorov „– 26.08.2019
Príloha č. 1 k výzve na predkladanie cenovej ponuky – ,,Oprava havarijného stavu prev. priestorov“– 26.08.2019
Príloha č. 2 k výzve na predkladanie cenovej ponuky – ,,Oprava havarijného stavu prev. priestorov“– 26.08.2019
Príloha č. 3 k výzve na predkladanie cenovej ponuky – ,,Oprava havarijného stavu prev. priestorov“– 26.08.2019
Príloha č. 6 Návrh zmluvy o dielo – 26.08.2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk – Čistiace prostriedky – 26.08.2019
Príloha k výzve na predkladanie cenových ponúk – Čistiace prostriedky – 26.08.2019