Site Overlay

Zázračná medaila

Aj duchovná formácia a terapia sú v našom živote neoceniteľné. Preto sme našim klientom sprostredkovali prednášku a priblížili im život sv. Kataríny Laboure a pripomenuli im (keďže s medailou sa už niekedy stretli) tzv. zázračnú medailu Nepoškvrnenej Panny Márie. Na pamiatku si každý odniesol pekný duchovný zážitok, zázračnú medailu Nepoškvrnenej Panny Márie s letáčikom. Okrem iného máme k dispozícii aj knižky so svedectvami o zázračnej medaile na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré sú našim klientom k dispozícii.