Site Overlay

Aktuálne správy

Covid automat a aktuálne platné opatrenia – prechádzame na regionálny Covid automat.

Svidník – platné opatrenia pre vybraný región

I. stupeň varovania – platné od 17. 5. 2021

  • Základné opatrenia

Rúško
Povinné nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5m

Obmedzenie pohybu
Pohyb nie je obmedzený

Práca
Odporúča sa práca z domu.

Pobyt v prírode (v okrese)
Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu je povolený bez testu.

Pobyt v prírode (mimo okresu)
Pohyb v prírode vrátane individuálneho športu nie je obmedzený.

Návštevy v nemocniciach a v ZSS – návštevy v obmedzenom režime

Výnimky pre návštevy v zdravotníckych zariadeniach:

  • kňazi, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim
  • návštevy osôb v paliatívnej starostlivosti, ktoré sú ťažko choré alebo umierajúce
  • ľudia, ktorí sú zaočkovaní mRNA vakcínou a sú viac ako 14 dní po druhej dávke
  • ľudia, ktorí sú zaočkovaní vektorovou vakcínou a sú viac ako 4 týždne po prvej dávke
  • ľudia, ktorí prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
  • ľudia, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia a sú viac ako 14 dní po prvej dávke
  • ľudia, ktorí majú negatívny test na COVID-19 (RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo Ag test nie starší ako 24 hodín)

Vždy aktuálne informácie a opatrenie nájdete aj na tomto linku: Covid Automat (gov.sk)