Site Overlay

Aktuálne správy

Nariadenie riaditeľa na základe opatrení Krízového štábu SR a hlavného hygienika SR
UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ a NÁVŠTEVY.

  • KAŽDÁ NÁVŠTEVA OBYVATEĽA SA  MUSÍ  VOPRED TELEFONICKY OHLÁSIŤ !

1.FÁZA od 03.06.2020  do 08.06.2020 sa uvoľňuje opatrenie o zákaze návštev  – návštevy v exteriéri.

2. FÁZA od08.06.2020 do 20.06.2020 sa umožňujú návštevy aj interiéri do 30 min. vo vyhradenom priestore max. 2 osoby.

3.FÁZA od 21.6.2020 do úplného návratu k bežnej prevádzke – návštevy sú možné aj na izbách pokiaľ je to možne s ohľadom na spolubývajúceho. Odporúčaný max. rozsah je 30 minút a maximálne 2 osoby.

 Pokyny návštevy od 03.06.2020 do 07.06.2020

! Dňom 27.06.2020 sa ruší pokyn zo dňa 14.3.2020 k obmedzeniu vychádzok klientov len na areál zariadenia.