foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

  • Ubytovanie

Ø Poskytovanie bývanie v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov.

  • Stravovanie

Ø Poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

  • Upratovanie

Ø Pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov.

  • Pranie

Ø Triedenie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva.

  • Žehlenie

Ø Triedenie, ukladanie, žehlenie šatstva.

  • Údržba bielizne a šatstva

Ø Oprava a úprava bielizne a osobného šatstva.

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.