foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA V SENIOR DOME SVIDA

 Fašiangy,   Turíce,   Veľká   noc   príde...   jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Jej slová však nie sú tak celkom pravdivé. Správne časovo nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Kedysi posledný deň fašiangov bol príznačný tým, že sa ženy začali správať neobvykle – boli agresívne voči mužom, popíjali v krčmách, tancovali a spievali na uliciach. Jedným slovom – svet bol počas fašiangov „hore nohami“. Neodmysliteľnou   súčasťou   fašiangov boli tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony.

Čítať ďalej: FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA NAŠICH SENIOROV

NOVOROČNÉ POSEDENIE ZAMESTNANCOV       

SENIOR DOMU SVIDA

 

 Teraz je čas plesov a bálov. Ženy sú celé natešené, že môžu byť opäť jeden večer za Popolušku, ktorá sa zmení na princeznú. A podaktorí muži majú zase hlavu v smútku, že opäť si musia obliecť ten nepohodlný smoking, či oblek, lebo sa to tak patrí. My, aby bol každý spokojný, sme ples premenovali na večierok a tak chlapi nemuseli smoking a ženy mohli byť tak, či tak za princezné.

 

Čítať ďalej: NOVOROČNÉ POSEDENIE ZAMESTNANCOV

SV. MIKULÁŠ V SENIOR DOME SVIDA VO SVIDNÍKU

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, ktoré sú postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre a pochovali ho v biskupskej katedrále.

Čítať ďalej: Sv. Mikuláš v Senior dome Svida vo Svidníku 

ÚCTA K STARŠÍM V SENIOR DOME SVIDA

 

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Čítať ďalej: ÚCTA K STARŠÍM V SENIOR DOME SVIDA

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.