PÔSTNE MODLITBOVÉ STRETNUTIA

Počas veľkého 40- dňového pôstu pred Veľkonočnými sviatkami sa konajú každý utorok v Senior dome Svida pôstne modlitbové stretnutia s o. Tkáčom.