foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

SV. MIKULÁŠ V SENIOR DOME SVIDA VO SVIDNÍKU

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, ktoré sú postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre a pochovali ho v biskupskej katedrále.


Asi najznámejšia príhoda z jeho života je o jednom občanovi Patary, ktorý prišiel o všetky svoje peniaze. Mal tri dcéry. No nemohol ich vydať, pretože nemal pre ne veno. A tak sa rozhodol pre zúfalý čin. Chcel ich dať na prostitúciu. Mikuláš sa to dozvedel, a tak zobral mešec zlata a v noci pod rúškom tmy ho dal mužovi do okna. Malo to byť na veno najstaršej dcéry. To sa opakovalo druhý aj tretí raz, zakaždým pre ďalšiu dcéru. Muž ho na tretí raz spozoroval a bol mu veľmi vďačný.

A takto vďační sme sv. MIkulášovi každý rok aj my, či malí, či veľkí. Dokážeme vďaka nemu vyčariť úsmev na každej tvári. Tento rok opäť zavítal aj k nám, do Senior domu Svida vo Svidníku. V predvečer sviatku 5. decembra prišiel s batohom prekvapení. Pozdravil všetkých klientov, povzbudil slovom a potešil sladkým balíčkom. Na oplátku mu čas u nás spríjemňoval náš spevácky zbor. Ostatní klienti mu sľúbili, že budú dobrí aj naďalej a nezabudnú ani na modlitbu. Tešíme sa aj o rok. O kto kto Nikolaja ľúbit, o kto kto Nikolaju slúžit...

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.