foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+421 54 788 2142
svida@svida.sk
Senior dom Svida

MDŽ v Senior dome Svida vo Svidníku

 “Žena je nežnejšia ako kvet, ale tvrdšia ako kameň.” (Ch. Baudelaire) Veď dokáže nežne pohladiť, milovať, no i vydržať bolesť a trápenia a to s láskou a bezpodmienečne. Je preto pekné aj správne uctiť si ženu. A ona vo svojej láske prijíma našu vďaku v podobe nežného kvetu.

Tak to bolo aj tento rok 8.marca v našom Senior dome Svida, keď k nám opäť zavítal pán primátor J. Holodňák. V miestnej jedálni ho privítal pán riaditeľ A. Labun a náš spevácky zbor mu poďakoval piesňou. Pri malom občerstvení sa pýtal na ich zdravie, čo sa tu za posledný rok zmenilo, čo majú nové. A pre každú ženu mal nielen milé slovo ale i kvet, ktorý poteší snáď každé ženské oko i srdce.

 Milé naše ženy, manželky, dámy, priateľky, sme radi, že vás máme a ďakujeme vám za lásku, trpezlivosť, láskavosť a čas, ktorý venujete nám, mužom, manželom, priateľom. Na zdravie!

Meniny na web
TOPlist


Copyright © DUKO Rights Reserved.