VYSTÚPENIE ŽIAKOV ZO

SZC ŠKOLY MILOSRDNÉHO SAMARITÁNA

  6.DECEMBRA NA SVIATOK  SV. MIKULÁŠA