MIKULÁŠ V SENIOR DOME SVIDA 

Tak ako každý rok aj ten minulý sme Mikulášovi sľúbili, že budeme dobrý a že na neho budeme čakať. A on naozaj prišiel. Dňa 5.decembra v predvečer sviatku sv. Mikuláša sme ho s radosťou i s očakávaniami privítali v Senior dome Svida.

Naši klienti sa potešili sladkým darčekom a poďakovali sa slovom i piesňou. Sv. Mikuláš neobišiel nikoho. Sprevádzaný vedúcim úseku sociálnej práce p. Vaňkom a niekoľkými zamestnancami zariadenia sa zastavil pri každom, potriasol rukou, pohladil, usmial sa, lebo aj toto sú dary, ktoré potešia každého.  Pri lúčení sme sv. Mikulášovi sľúbili, že na dobro, lásku, vzájomnú úctu a porozumenie nebudeme zabúdať ani počas nasledujúceho roka a on nám sľúbil, že o rok na nás nezabudne a príde.